Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

 

• Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklı Maddi Tazminat Davaları

• El Atma olmaksızın imar planından kaynaklı idari kamulaştırma davaları

• Ön Alım(Şüfa Hakkı) - Paylı Mülkiyet- Ortaklığın Giderilmesi(İzaleyi Şuyu) Davalar

• Gayrimenkul hukukuna ilişkin uyuşmazlıkları tarafları anlaştırarak veya dava yoluyla çözümlemek

• Gayrimenkul alım satım, kiralama, yapı ve inşaat sözleşmelerinin hazırlanması. Bu sözleşmelerden doğabilecek ihtilafların çözülmesi

• Gayrimenkul ile ilgili işlemlerin devlet kurumları nezdinde tamamlanması

• Hazine arazilerinin çok amaçlı kullanımına yönelik kiralanması ve satın alınması ile ilgili her türlü hukuki sorunun çözümü ve takibinin yapılması

• Arsa payı karşılığı kat yapım sözleşmelerinin hazırlanması

• Gayrimenkul üzerinde ipotek, satış vaadi, intifa hakkı, geçit hakkı tesisi ile bu haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi ve bunlar hakkındaki davaların tesisi,

• Mimari projenin düzeltilmesi ve değiştirilmesi davaları

• Kira sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaf ve tahliye davaları

• Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi ile tapu iptali ve tescili davalarının tesisi.

Yazıcı Görünümü Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Blogger Email