İş Hukuku

İş Hukuku

işçi avukatı

 

İş Hukuku: İş Davası Avukatı Ankara

İş Hukuku: İş Davası Avukatı Ankara İşçi Avukatı ihtiyaçlarınıza yönelik, Denge Hukuk Ofisi olarak İş Hukuku ve Tazminat Hukuku alanında uzman kadromuz ile müvekkillerimize hukuki yardım sağlamaktayız. İş hukuku avukatı tarafından verilen hizmetler; gerek işçilik alacakları, gerek işe iade talepleri, gerekse iş kazası nedeniyle tazminat taleplerini içeren arabuluculuk süreçleri ve dava takipleri ile birlikte aşağıdaki alanlardaki hizmetleri kapsamaktadır.

İş Avukatı, İşçi Avukatı

İş Kanunu kapsamındaki konularda ve İş Mahkemelerinde görülen davalarda belirli bir mesleki tecrübeye sahip bulunan avukatlar (resmi bir unvan olmamakla birlikte) iş avukatı ya da işçi avukatı olarak adlandırılmaktadır.

İş Hukuku

İş Hukuku, en genel tanımıyla işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını konu edinen hukuk dalıdır. Büyük ölçüde 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri ve somut olaya göre 6098 Sayılı Borçlar Kanununun ilgili hükümleri İş Hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda uygulanan mevzuat hükümleridir.

 

İş Hukuku – İş Davası Avukatı

Denge Hukuk Ofisi, iş hukuku kaynaklı işçilik alacakları, iş kazası kaynaklı tazminat alacakları ve işe iade taleplerine yönelik olarak hukuki danışmanlık ve İş Hukuku – İş Davası Avukatı hizmeti vermektedir.

İş hukuku kapsamında gerek işveren tarafı gerekse işçi tarafı bakımından aşağıdaki başlıklarda hizmet vermekteyiz:

 • İş Hukukundan Doğan Aşağıdaki Alacakların tahsiline yönelik Arabuluculuk ve Dava Süreçlerinin Takibi,

 

 • Kıdem Tazminatı Alacağı,
 • İhbar Tazminatı Alacağı,
 • Fazla Mesai Alacağı,
 • Hafta Tatili Alacağı,
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatil (UBGT) Alacağı,
 • İş Kazası Nedeniyle Tazminat Alacağı,
 • Sakatlanma ve İş Göremezlik Alacağı,
 • İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Alacakları,
 • Diğer tüm İşçilik Alacakları

 

 • Hizmet Tespit Dava Süreci Takibi,
 • İş Sözleşmelerinin Müzakere Edilerek Hazırlanması,
 • Mevcut İş Sözleşmelerinin Revize Edilmesi,
 • İşyeri çalışma koşullarının ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenmesi,
 • İşyeri çalışanlarının İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği, KVKK ve diğer güncel mevzuat çerçevesinde bilgilendirilmesi,
 • İşçi transferi ve kiralanmasına yönelik sözleşmelerin düzenlenmesi,
 • İş Hukuku kapsamında Arabuluculuk Sürecine başvuru ve toplantıların takibi.

 

Yukarıda yazılı bilgiler yalnızca konular hakkında kısa ve öz bilgilendirme yapmak amacıyla paylaşılmıştır. Her somut olayın kendi içerisinde ayrıca değerlendirilmesi gerektiğinden, hukuki danışmanlık almak istediğiniz konularda hak kaybı yaşamamak adına alanında yetkin bir avukattan yardım almanızı tavsiye eder, Denge Hukuk Ofisi olarak kapımızın her zaman açık olduğunu bilmenizi ister, sağlıklı günler dileriz.

Yazıcı Görünümü Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Blogger Email