İş Kazası Tazminat Davası – İş Kazası Tazminat Avukatı Ankara

İş Kazası Tazminat Davası – İş Kazası Tazminat Avukatı Ankara

İş Kazası Tazminat Davası – İş Kazası Tazminat Avukatı Ankara

İş Kazası Tazminat Davası – İş Kazası Tazminat Avukatı Ankara; İş Kazası nedeniyle açılacak tazminat davası ile ilgili düzenlemelere bakıldığında; İş kazası 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Md.13’te tanımlanmıştır. İş kazası tazminat davaları, gündelik hayatta iş kazası tazminat avukatı olarak adlandırılan, İş Hukuku alanında ve İş Mahkemelerinde yürütülen davalarda yeterli tecrübeye sahip avukatlar aracılığı ile açılmakta ve takip edilmektedir.

iş kazası tazminat davası 

“ İş kazası;

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

d) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,

meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır.”

İş kazası nedeniyle işçinin yaralanması ya da vefatı halinde kendisi ya da mirasçıları tarafından maddi ve manevi tazminat davası açılabilecektir. 

Maddi tazminat kapsamına yaralanma nedeniyle yapılan tedavi masrafları, geçici iş göremezlik ve kalıcı iş göremezlik nedeniyle uğradığı zararlar, vefat halinde desteğinden yoksun kalanların uğradığı zararlar gibi maddi zararlar girmektedir.  

Manevi tazminat kapsamına ise işçinin ve/veya yakınlarının uğranılan zarar nedeniyle duyduğu ızdırap ve elemin bir nebze de olsa giderilmesi amacıyla bir miktar para ödenmesi girmektedir. Manevi tazminat miktarını somut olayın niteliklerine, tarafların kusur oranlarına ve mali durumlarına vb. kriterlere göre tamamen hakim takdir edecektir.

Yukarıda yazılı bilgiler yalnızca konular hakkında kısa ve öz bilgilendirme yapmak amacıyla paylaşılmıştır. Her somut olayın kendi içerisinde ayrıca değerlendirilmesi gerektiğinden, hukuki danışmanlık almak istediğiniz konularda hak kaybı yaşamamak adına alanında yetkin bir avukattan yardım almanızı tavsiye eder, Denge Hukuk Ofisi olarak kapımızın her zaman açık olduğunu bilmenizi ister, sağlıklı günler dileriz.

Yazıcı Görünümü Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Blogger Email