Hizmet Tespit Davası

Hizmet Tespit Davası

Hizmet Tespit Davası - İşçi Avukatı Ankara

Hizmet Tespit Davası – İşçi Avukatı Ankara; İşçinin çalıştığı toplam sürenin, diğer bir ifadeyle hizmet süresinin ve prim bilgilerinin işveren tarafından işçiye belge aracılığı ile verilmesi gerekmektedir. Ancak işverenden bu şekilde bir belge temin edemeyen işçinin mahkeme kanalıyla hizmet süresini tespit ettirmesi, hizmet tespit davası ile mümkün olmaktadır. Hizmet tespit davaları, gündelik hayatta işçi avukatı olarak adlandırılan, İş Hukuku alanında ve İş Mahkemelerinde yürütülen davalarda yeterli tecrübeye sahip avukatlar aracılığı ile açılmakta ve takip edilmektedir.

 hizmet tespit davası

Hizmet Tespiti Davasına dayanak teşkil eden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Md. 86/9 hükmü aşağıdaki şekildedir:

Aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içerisinde iş mahkemesine başvurarak, alacakları ilâm ile ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları dikkate alınır.” 

Yukarıda yazılı bilgiler yalnızca konular hakkında kısa ve öz bilgilendirme yapmak amacıyla paylaşılmıştır. Her somut olayın kendi içerisinde ayrıca değerlendirilmesi gerektiğinden, hukuki danışmanlık almak istediğiniz konularda hak kaybı yaşamamak adına alanında yetkin bir avukattan yardım almanızı tavsiye eder, Denge Hukuk Ofisi olarak kapımızın her zaman açık olduğunu bilmenizi ister, sağlıklı günler dileriz.

Yazıcı Görünümü Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Blogger Email