TRAFİK PARA CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

TRAFİK PARA CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

ANKARA NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

 

İTİRAZ EDEN            : ………. (Ad-Soyad-T.C. Kimlik No)

 

İTİRAZA KONU TRAFİK

TUTANAĞININ TANZİM TARİHİ: …/…/….

 

İTİRAZA KONU TRAFİK

TUTANAĞININ TEBLİĞ TARİHİ: …/…/….

 

İTİRAZIN KONUSU  : Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün …. tarih, … seri, ……… sıra nolu Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliğince tanzim edilen trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali.

 

AÇIKLAMALAR        :

 

            Tarafıma ait olan ………. plaka sayılı araca; Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliğince tanzim edilen  ………. tarih, … seri, ……. sıra nolu trafik ceza tutanağı ile …… TL para cezası yazıldığı anlaşılmıştır.

            Ancak mezkur araç ……… tarihi … saat ile …… tarihi …… saat arasında …………. adresinde bulunan ………. Oto Servis isimli iş yerinde kesintisiz olarak bulunmuştur. Bu süre zarfında  ceza tutanağında belirtilen yerde bulunması mümkün değildir.  Konu ile ilgili delil teşkil etmek üzere …….. belge dilekçemiz ekinde sunulmaktadır.

            Söz konusu aracın tutanakta belirtilen trafik ihlalini gerçekleştirmiş olması fiilen imkansız olduğundan, yukarıda bilgileri yazılı trafik para ceza tutanağına yasal süresi içerisinde itiraz etmemiz gerekmiştir.

 

SONUÇ VE TALEP    : Yukarıda açıklanan nedenlerle itirazımın kabulü ile Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliğince tanzim edilen ………. tarih, ….. seri, ……. sıra nolu trafik ceza tutanağının ve para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla talep ederim. …./…./…..

                                              

 

 

İtiraz Eden

          (Ad-Soyad-T.C. Kimlik No)

 

 

 

EK-1) Trafik Ceza Tutanağı Tebligat Zarfı

EK-2) Trafik Ceza Tutanağı

EK-3) Delil (Elinizde bir belge var ise)

 

Yazıcı Görünümü Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Blogger Email