Makaleler

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KVKK NE YAPILMASI GEREKLİ?

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

VERİ SORUMLULARINCA UYULMASI GEREKEN ESAS VE USULLER

        Devamını Gör...

İŞE İADE DAVASI SONRASI TAZMİNAT VE ALACAK HESAPLAMALARI

İŞE İADE DAVASININ KABULÜ HALİNDE İŞVERENE BAŞVURU, TAZMİNAT VE DİĞER ALACAK HESAPLAMALARI

İş sözleşmesi işveren tarafından sebep gösterilmeden ya da geçersiz sebeple feshedilen işçi, açmış olduğu işe iade dava Devamını Gör...

ARAÇ DEĞER KAYBI DAVASI

ARAÇ DEĞER KAYBI DAVASI

 

Trafik kazaları ölüm, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanabilir. Ancak istatistiki verilere göre trafik kazalarının %90’ı maddi hasarla s Devamını Gör...

ORTAKLIKTAN AYRILMA/ ÇIKMA / ÇIKARTILMA

 

Ortaklıktan Çıkma/Ayrılma / Çıkartılma

 

6102 Türk Ticaret Kanunun 6. Kısmında “Limited Şirket” başlığının altında yer alan 5nci Bölüm olan “Sona Erme, Ayrılma” Devamını Gör...

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru Nasıl Yapılır? AHİM Nedir?

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

2. Dünya Savaşı’na tepki olarak insan haklarının bölgesel düzeye taşınmasının ilk örneği 1949’da Avrupa Konseyi’nin kurulmasıdır. İkinci adım ise Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Devamını Gör...