Kararlar

KİRA KONTRATININ KİRACI TARAFINDAN SÜRESİNDEN ÖNCE TAHLİYE EDİLMESİ

İşyeri kiralamalarında kiracı kira sözleşme süresine uymaksızın taşınmazı önceden tahliye ettiği taktirde kira sözleşmesinden doğan borçları makul bir süre için devam edecek, yani kiracı kiralananı tahliye etmiş olsa dahi kira öd Devamını Gör...

EV EŞYALARININ HACZEDİLMESİ 2015 YARGITAY KARARI

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/1100 K. 2015/10128

T. 17.4.2015 • HACZİN KALDIRILMASI ( Kural Olarak Ev Eşyasının Haczedilemeyeceği Ancak Aynı Amaca Hizmet Eden Devamını Gör...

Kamulaştırma Davalarında Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği

T.C
YARGITAY
5.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2015/2672
KARAR NO.2015/5635
KARAR TARİHİ. : 23,03,2015

>04.11.1983 tarihinden sonraki döneme ilişkin el atmalarda nispi harç ve nispi veka Devamını Gör...

Emlakçılık Sözleşmesinden kaynaklı alacak, Simsarlık Sözleşmesi Geçerlilik Şartları

T.C
YARGITAY
13.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2013/30954 
KARAR NO: 2014/13927
KARAR TARİHİ: 29.04.2014Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargıl Devamını Gör...