Vekalet Bilgileri

 

Sizleri temsil edebilmemiz için;

Yurt içinde Noterlerden,Yurt dışında Konsolosluklardan 

Aşağıdaki bilgiler ile bizlere vekalatname çıkartmanız gerekmektedir.

 

Ankara Barosu Avukatlarıdan   Öncü ÖZBAY Başkent Vergi Dairesi (471 614 289 46)

Ankara Barosu Avukatlarından Abdullah Arif Kaya Başkent Vergi Dairesi (124 541 011 10)

1478 Cad. 20/4 Çukurambar/Çankaya/Ankara/Türkiye

 

 

"Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne iktidara tabiyiz.Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz.Fakat hiçbir hiyerarşik üst te tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur.Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı!" Molierac