Denge Hukuk Ofisi - www.dengehukukofisi.com

Ticaret Hukuku

Yayınlanma Tarihi : 20/02/2015 02:37

 

• Şirket Ana Sözleşmeleri

• Şirketlere Sürekli Danışmanlık

• Ana Sözleşme Değişiklikleri ve Sermaye Artırımı

• Şirket Genel Kurul İşlemleri

• Şirket Pay Devri

• Şirket Kuruluş, Tür Değiştirme ve Birleşmeleri

• Zayi ve Kambiyo Senedi (Çek-Bono-Poliçe) Davaları

• Şirket Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Dava

• Kooperatif Davalar

Döküman Denge Hukuk Ofisi - www.dengehukukofisi.com 'den Alınmıştır